โพลียูรีเทน (Polyurethane)

โพลียูรีเทน (Polyurethane) หรือที่นิยมใช้ในตัวย่อว่า PU คือ สารพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยชีวเคมีระหว่างการเชื่อมต่อของยูรีเทนและพอลิเมอร์ของโพลียูรีเทน โดยมีการประกอบกันขึ้นมาจากมอนอเมอร์เป็นอย่างน้อย 2 ชนิด สำหรับวัสดุที่โพลียูรีเทนเป็นส่วนประกอบนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะโดดเด่นของคุณสมบัติ อันได้แก่ ความเหนียว ความแข็งและความหนาแน่น ดังตัวอย่างเช่น

  • โฟมอ่อนความหนาแน่นต่ำ มักจะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเตียง
  • โฟมแข็งความหนาแน่นต่ำ มักจะนำมาใช้ทำเป็นฉนวนสำหรับรถยนต์
  • อีลาสโตเมอร์อ่อน มักจะนำมาใช้ในพวกแผ่นยางเป็นหลัก
  • พลาสติกแข็ง มักจะนำมาใช้ในการทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ โพลียูรีเทนก็ยังสามารถนำมาใช้ในการเคลือบสีเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้อีกด้วย เพราะสามารถทนต่อสารเคมีและการขูดขีดได้ดี จึงช่วยปกป้องไม่ให้เฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นรอยได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังคงความสวยงามในตลอดการใช้งาน เรียกว่าเป็นตัวช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ได้เป็นอย่างดี

โพลียูรีเทน สามารถติดไฟได้อย่างรวดเร็วและค่อนข้างง่าย จึงเป็นเชื้อไฟอย่างดี ควรนำมาใช้อย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ โพลียูรีเทนยังมีควันหนาแน่นและอาจปล่อยแก๊สพิษออกมาเมื่อติดไฟอีกด้วย ดังนั้นควรระมัดระวัง อย่าให้โพลียูรีเทนอยู่ใกล้กับวัตถุไวไฟ หรืออยู่ใกล้กับจุดที่อาจติดไฟได้ง่าย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดไฟ

ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากโพลียูรีเทนหลากหลายชนิดมาก เนื่องจากโพลียูรีเทนมีความยืดหยุ่นและทนทานสูง จึงสามารถนำมาใช้ในการผลิตได้อย่างหลากหลาย ทั้งยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยผลิตภัณฑ์จากโพลียูรีเทนที่มักจะพบบ่อยๆ ก็คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย วัสดุใส่ในหมอนและวัสดุประกอบไม้-พลาสติก นอกจากนี้ยังสามารถนำมาทำเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดได้ด้วยเช่นกัน