บทความทั้งหมด

โพลียูรีเทน (Polyurethane)

FacebookTwitterLineโพลียูรีเทน (Polyurethane) หรือที่นิยมใช้ในตัวย่อว่า PU คือ สารพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยชีวเคมีระหว่างการเชื่อมต่อของยูรีเทนและพอลิเมอร์ของโพลียูรีเทน

Sandwich panel คืออะไร

FacebookTwitterLineSandwich Panel คือ ฉนวนกันความร้อนที่ประกอบด้วยแผ่นเหล็ก 2